KERAMOS TOURISM TRAVEL SHIPPING AGENCY aşağıdaki tüm maddelerde KERAMOS TUR olarak anılacaktır. 

KONAKLAMA / TUR KAYIT SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLARI

1. İptal Ve İade Şartları 

A)KERAMOStur.com / KERAMOS TUR üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında KERAMOStur.com / KERAMOS TUR ile bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında KERAMOStur.com / KERAMOS TUR sorumluluk kabul etmez.

B)KERAMOStur.com / KERAMOS TUR’ dan satın alınan hizmetlerin (yurt içi otel, yurt dışı otel, yurt içi tur, yurt dışı tur, vize vb.) iptali durumunda rezervasyon tarihine bakılmaksızın iş ve işlem bedeli olarak 50,00-TL(Elli Türk Lirası) tahsil edilecek ve kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ise kart komisyon oranı müşteriye yansıtılacaktır.

C)Konaklama ve tur kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili otelin/turun onayı ile doğrultusunda değerlendirilir. Otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp yapılamayacağı otelin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun insiyatifinde olduğundan KERAMOStur.com / KERAMOS TUR’ a bu konuda bir talep veya bir itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma halinde müşteri KERAMOStur.com / KERAMOS TUR tarafından otele ödenen tüm ücreti hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemeyi peşinen kabul eder.

D)Satın alınan hizmet uçak bileti ise yapılan iptal talebinde havayolunun ilgili uçuş için uyguladığı kural ve cezalar geçerli olacaktır.

E)KERAMOStur.com / KERAMOS TUR tur hareket / konaklama başlangıç tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde kişi başı toplam tur bedelinin %25’ i, 14-8 gün kala yapılan iptallerde kişi başı toplam tutarın %50’ si, 7 gün öncesine kadar yapılan iptallerde veya habersiz konaklama yapılmaması/tura gelinmemesi halinde ise gezi ücretinin tamamı KERAMOStur.com / KERAMOS TUR tarafından iade edilmez.

F)Erken rezervasyon satışlarında iptal ve değişiklik kabul edilmemektedir.

G)Müşteri veya KERAMOStravel.com / KERAMOS TOUR tarafından yapılan iptallerde iade hakkı olan müşterilere, iadesi otel çıkış / tur bitiş tarihinden itibaren en geç 21 iş günü içinde yapılan ödeme şekline göre yapılır.

2. Değişiklik Şartları 

a.KERAMOStur.com / KERAMOS TUR üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında KERAMOStur.com / KERAMOS TUR ile bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında KERAMOStur.com / KERAMOS TUR sorumluluk kabul etmez.

b.KERAMOStur.com / KERAMOS TUR tarafından yapılan rezervasyonlardaki değişiklik talepleri alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar KERAMOStur.com / KERAMOS TUR’ a bildirilmek şartıyla değerlendirmeye alınır.

c. Değişiklik talepleri KERAMOStur.com / KERAMOS TUR’ un işbirliği yaptığı tedarikçi ve aracı kurumun insiyatifinde olduğundan gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden KERAMOStur.com / KERAMOS TUR’ a itiraz yöneltilemez ve sorumlu tutulamaz.

d. İki defa yapılan değişikliklerden sonra talep edilecek değişikliklerde KERAMOStur.com / KERAMOS TUR ücret alma yetkisini saklı tutacaktır.

e. Erken rezervasyon satışlarında iptal ve değişklik kabul edilmemektedir.

Grup gezileri en az 15 kişinin katılımı ile gerçekleşir. Grup turları rezervasyonlarında KERAMOStur.com / KERAMOS TUR, iradesi dışında oluşan nedenlerle veya tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak turu iptal etme ve/veya hareket saatlerini, ulaşım araçlarını, konaklama tesislerini değiştirme veya başka bir acentenin benzer turu ile birleştirme hakkına sahiptir. Ulaşım araçlarının veya konaklama tesislerinin standartlarının daha yüksek olması halinde aradaki fark müşteriden tahsil edilir.

KERAMOStur.com / KERAMOS TUR gezi, ulaşım araçları, konaklama tesisleri, yetkili acenteleri ile müşteri arasında aracı konumdadır. KERAMOStur.com / KERAMOS TUR işbirliği yaptığı kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir.Ancak oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.

KERAMOStur.com / KERAMOS TUR’ da sunulan tüm hizmetlerin içerikleri, tur programları, ulaşım araçları, otel konseptleri ve bilgileri, promosyon, fiyat ve kontenjan durumları mevcuttur. Sunulan tüm bu hizmetler için müşteri kendi iradesi ile rezervasyon yapar. İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak KERAMOStur.com / KERAMOS TUR websitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterir ancak alınan veya talep edilen hizmetin belirtilen nitelik ve yer müsaitliliğini göstermemesinden dolayı KERAMOStur.com / KERAMOS TUR sorumlu tutulamaz.

KERAMOStur.com / KERAMOS TUR, verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir, ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.

a.Pansiyon durumları, otel konseptleri, belirtilen yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Müşteri KERAMOStur.com / KERAMOS TUR üzerinden rezervasyon yaparken bu ve benzeri durumları göz önünde bulundurmalıdır.

b. KERAMOStur.com / KERAMOS TUR’ da yer alan konaklama tesislerinde her türlü vergi dahil olarak gösterilmiş fiyatlardır.

c.Gezi turlarında, tur ve otel ücretleri programlama tarihindeki ücretler üzerinden belirlenir. Tur bedeli gezi programında belirtilen konaklama, ulaşım rehber gibi hizmetlerin karşılığı olan toplam bedeldir. Ancak bu bedele vergiler dahil olmayıp, havaalanı vergileri veya talep halinde vize harcı vs. ayrıca tahsil edilir. Gezilerin başlama tarihine kadar veya geziler esnasında vergi oranlarının artması ve/veya yeni vergilerin ihdası halinde farklar müşteriden tahsil edilir. Tur programında belirtilen konaklama şekli dışında, müşterinin gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra yemek ve içki, kişisel harcamalar ve program dışı alınan hizmetlerin bedeli müşteri tarafından ödenecektir. Yurt dışı turlarda gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, harç, vb. kurumsal ödemeler müşteriye aittir.

d.Konaklamada, çocuk indirimleri tesisten tesise farklılık göstermekle birlikte genel olarak 0-2 yaş arası ücretsiz olup 2-12 yaş arasında uygulanan indirimler çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır.

e.Ulaşımda, 0-2 yaş arası bebekler için ilgili ulaşım aracının belirttiği indirim oranları uygulanır.

KERAMOStur.com / KERAMOS TUR kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, gezi yerleri ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden müstakilen ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken sorumlu tutulamaz.

KERAMOStravel.com / KERAMOS TUR’ dan vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden en az 16 gün önce, vize ve servis ücretinin ödenerek pasaportun teslim edilmesi sureti ile KERAMOStur.com / KERAMOS TUR’ a başvurulması gerekmektedir. KERAMOStur.com / KERAMOS TUR vize işlemlerini takip etmekte sadece aracı olup, konsolosluklar tarafından her ne sebeple olursa olsun vize verilmemesinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Herhangi bir gecikmeden, evrak eksikliklerinden veya konsolosluğun kendi kararı veya insiyatifi ile vize verilmemesinden doğabilecek aksaklıklardan dolayı KERAMOStur.com / KERAMOS TUR’ a herhangi bir sorumluluk veya talep yöneltilemez. Herhangi bir nedenle vize alınamaması durumunda ulaşım araçları ile konaklama tesislerine; no show veya tesisin doluluk oranı ve gelir kaybına göre KERAMOStur.com / KERAMOS TUR’ a fatura edilen konaklama bedelinin tamamı da olabilen tutarlar müşteriden tahsil edilir.

Gezi programında gösterilen uçak, vapur, tren yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili kuruluşların resmi saatlerine göre ayarlanmış olup, saat ve tarih değişikliklerinden ve buna bağlı yapılan program değişikliklerinin neticelerinden KERAMOStur.com / KERAMOS TUR sorumlu tutulamaz.

KERAMOStur.com / KERAMOS TUR gezilerine katılan müşteriler, turlar sırasında oluşabilecek kazalardan kaynaklanabilecek ölüm ve daimi maluliyet için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası ve asistcard gibi seyahat güvence sistemlerini KERAMOStur.com/KERAMOS TUR aracılığı ile satın alabilirler. Müşteriler KERAMOStur.com / KERAMOS TUR’ dan sigorta poliçesi satın almadıkları takdirde KERAMOStur.com / KERAMOS TUR’ a hiçbir talep ve sorumluluk yöneltmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Yurt dışı tur ve konaklamalarında müşterilerin pasaportlarını ve nüfus cüzdanlarını, Kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya müşterinin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu vs.) çıkışın engellenmesi durumunda KERAMOStur.com / KERAMOS TUR’ un herhangi bir sorumluluğu doğmaz, müşteri bu nedenle olabilecek iptal ve gecikmenin neticelerine katlanmakla yükümlü olup her hangi bir iade talep edemez.

Gezi turlarında ve konaklama tesislerinde taşıyıcıların ve / veya üçüncü kişilerin ihmal veya kastı sonucu ortaya çıkabilecek bagaj zedelenmelerinden KERAMOStur.com / KERAMOS TUR sorumlu tutulamaz.

Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda TURSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, anılan kurulun usulleri geçerlidir. İhtilaf halinde KERAMOStur.com / KERAMOS TUR kayıtları esas alınır. KERAMOStur.com / KERAMOS TUR tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TURSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

YUKARIDAKİ YAZILI ŞARTLARI OKUDUM VE KABUL EDİYORUM. 

MÜŞTERİ ADI SOYADI ………………………………………………….

MÜŞTERİ İMZA …………………………………………………………..

TARİH…………………………………………………………………………..